pl en

Transport kolejowy (szynowy)

Zadzwońcie ! Napiszcie ! Możecie być pewni, że spełnimy Wasze oczekiwania !

Naszym Klientom oferujemy również krajowy i międzynarodowy transport kolejowy. Aby transport kolejowy przynosił oczekiwane rezultaty, konieczna jest odpowiednia infrastruktura kolejowa, tabor i wykwalifikowani specjaliści. Z transportem kolejowym związanych jest szereg czynności takich jak dostarczenie ładunku na terminal kolejowy, załadowanie go, przewiezienie na miejsce, rozładowanie na terminalu. Transport kolejowy jest zalecany w sytuacjach przewozu dużej ilości towaru do przewiezienia  lub odległość do miejsca dostawy jest duża. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku transportu międzynarodowego. Koszt przewozu ładunków koleją zależy od trasy, od wagi i objętości przewożonego towaru. Wagony wykorzystywane w transporcie kolejowym pozwalają na przewóz różnego rodzaju towarów stałych, jak i płynnych. Najczęściej koleją przewożone są takie towary jak węgiel, ruda, stal, paliwo, ciecze, zboże, środki chemiczne.


Transport kolejowy multimodalny 


Międzynarodowy kolejowy transport multimodalny oznacza przewóz towarów przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu, na podstawie umowy o przewóz multimodalny, z miejsca położonego w jednym kraju, gdzie towar przejął w pieczę operator transportu multimodalnego (Transport kolejowy), do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju (Transport drogowy). Transport kolejowy multimodalny rozwija się dynamicznie na różnych trasach, wśród tych wartych odnotowania jest m.in. transport kolejowy kontenerowy z Chin. Ten rodzaj transportu międzynarodowego zapewnia szybką dostawę towarów, lecz koszt może być wyższy niż np. transportu morskiego


Przewóz drobnicy koleją


Transport kolejowy jest z powodzeniem wykorzystywany do przewozu drobnicy, czyli drobnych paczek i przesyłek. Regularne transporty kolejowe przewożą towary z jednego terminala na drugi. Atutem przewozu drobnicy tą drogą jest konkurencyjna cena usługi. Transport kolejowy jest zdecydowanie tańszy niż np. transport lotniczy. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się przewóz drobnicy koleją. Powstają nowe połączenia ze Wschodem, w tym z Chinami, Mongolią, Kazachstanem, Rosją, krajami byłej WNP. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą usługą spedycji kolejowej i przewozu drobnicy koleją, zapraszamy do kontaktu.


Transport kolejowy intermodalny


Rośnie zainteresowanie transportem intermodalnym, który wykorzystuje więcej niż jeden rodzaj transportu. Do zalet transportu tego rodzaju transportu należy niższy koszt transportu, większa liczba wariantów przewozowych, szybka i terminowa dostawa, mniejsze ryzyko uszkodzenia towaru oraz większa dostępność usług transportowych. Możliwości transportu intermodalnego pozwalają na jednorazowe przewiezienie dużej partii ładunku. Dlatego transport kolejowy multimodalny dynamicznie się rozwija. Warto pamiętać, że w transporcie intermodalnym mimo wykorzystania więcej niż jednego środka transportu usługa realizowana jest w ramach jednej umowy o przewóz. Transport intermodalny jest wykorzystywany zarówno przy przewozach krajowych, jak i międzynarodowych.  

Szybki kontakt

skontaktuj się z nami

AQUARIUS GEM SHIPPING

Pierwoszyno - ul.Ogrodników 26

81-198 KOSAKOWO

 

e-mail: aquarius@aquarius-gem.pl

tel./fax: 58 679 17 77

tel. kom.: 501 567 267, 501 479 090

Formularz kontaktowy
button-all
aquarius aquarius aquarius