Ubezpieczenia

Zadzwońcie ! Napiszcie ! Możecie być pewni, że spełnimy Wasze oczekiwania !

Dbając o bezpieczeństwo ładunków naszych Klientów oferujemy naszym klientom ubezpieczenie typu CARGO na towary przewożone drogą morską oraz lądową i lotniczą. Właściwie zawarte ubezpieczenie cargo zapewnia ochronę interesów właściciela przewożonego ładunku w przypadku wszelkich zdarzeń, na skutek których ładunek może ulec uszkodzeniu bądź utracie. Zapewnia ono ochronę przewożonego ładunku od momentu opuszczenia przez niego miejsca nadania do chwili dostarczenia do miejsca przeznaczenia, w tym również podczas załadunków, rozładunków i składowania.

 

Ubezpieczenie cargo chroni właściciela ładunku również w tych sytuacjach, w których zgodnie z prawem przewoźnik lub spedytor nie odpowiada za szkody w powierzonym mu ładunku czy też odszkodowanie podlega ograniczeniom kwotowo-wagowym wynikającym z różnych przepisów lub konwencji.

 

W transporcie morskim ubezpieczenie cargo zawarte na międzynarodowych instytutowych klauzulach ładunkowych (ICC)* oprócz odszkodowania za uszkodzony ładunek zapewnia również pokrycie kosztów udziału w tzw. awarii wspólnej i kosztach ratownictwa.

 

* (Institute Cargo Clauses) - angielskie warunki ubezpieczeniowe o ponad dwustuletniej tradycji ubezpieczeniowej powszechnie przyjęte w międzynarodowych ubezpieczeniach ładunkowych. Od zastosowanego zestawu klauzul zależy zakres ochrony ubezpieczeniowej. Instytutowe Klauzule Ładunkowe mają charakter uniwersalny, ponieważ można je zastosować do większości rodzajów ładunków i różnych środków transportu. Pierwotnie były przeznaczone do obsługi ubezpieczeniowej transportów morskich – dlatego dla przewozów kolejowych i drogowych stosuje się treść klauzul z pominięciem postanowień nie znajdujących zastosowania dla przewozów tymi środkami transportu. 
Najszerszy z możliwych zakres ochrony ubezpieczeniowej, oparty na zasadzie „all risks” oferowany jest przez Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A) 1/1/82 (Institute Cargo Clauses (A) 1/1/82). Zestawy klauzul oznaczone literami B i C oferują ograniczoną ochronę ubezpieczeniową do wymienionych rodzajów ryzyk. W styczniu 2009 roku opublikowane zostały Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A), (B) i (C) 1.1.09, Instytutowe Klauzule Wojenne (ładunkowe) 1.1.09 oraz Instytutowe Klauzule Strajkowe (ładunkowe) 1.1.09. Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniego zestawu klauzul, obejmują uwspółcześnienie języka, doprecyzowanie zapisów budzących powszechne kontrowersje, a także bardziej jednoznaczne zapewnienie ochrony ubezpieczonemu nie mającemu wpływu np. na wybór statku lub zmianę podróży.

 

Umowa ubezpieczenia cargo zawiera także określony procentowo lub kwotowo udział ubezpieczonego w szkodzie tzw. franszyzę integralną, czyli kwotę, do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności o ile wartość szkody nie przekroczy tej szkody. Kwota ta wynosi 300,00USD.

Zapewniamy Państwu zgłoszenie towaru do ubezpieczenia, na Państwa życzenie**, przy przyjęciu zlecenia spedycyjnego, prowadzenie w imieniu Klienta lub pomoc przy prowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

**Zgodnie z §10, punkt 10.1. OPWS 2010 Spedytor dokonuje ubezpieczenia cargo jedynie wówczas, gdy otrzyma wyraźne w tym względzie pisemne zlecenie. Podanie w zleceniu wartości towaru nie oznacza udzielenia spedytorowi zlecenia na zaaranżowanie ubezpieczenia cargo.

 

Nasza firma AQUARIUS GEM SHIPPING posiada:

  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora,
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej Przewoźnika Drogowego,
  • wszyscy zatrudniani przez nas przewoźnicy posiadają ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika.

Szybki kontakt

skontaktuj się z nami

AQUARIUS GEM SHIPPING

Pierwoszyno - ul.Ogrodników 26

81-198 KOSAKOWO

 

e-mail: biuro@aquarius-gem.pl

tel./fax: 58 679 17 77

tel. kom.: 501 567 267, 501 479 090

Formularz kontaktowy
button-all
aquarius aquarius aquarius