pl en

Ubezpieczenie transportu towarów

Zadzwońcie ! Napiszcie ! Możecie być pewni, że spełnimy Wasze oczekiwania !

Dbając o bezpieczeństwo ładunków naszych Klientów oferujemy naszym klientom ubezpieczenie typu CARGO na towary przewożone drogą morską, lądową i lotniczą. Dzięki prawidłowo zawartemu ubezpieczeniu cargo, właściciel przewożonego towaru jest chroniony na skutek zdarzeń, w których ładunek może ulec uszkodzeniu bądź stracie. Zapewnia ono ochronę przewożonego ładunku od momentu opuszczenia przez niego miejsca nadania do chwili dostarczenia do miejsca przeznaczenia, a także podczas załadunków, rozładunków i składowania.

 

Ubezpieczenie cargo również zapewnia ochronę właściciela ładunku w sytuacji, gdy zgodnie z prawem przewoźnik lub spedytor nie odpowiada za szkody powstałe w powierzonym mu ładunku, lub odszkodowanie objęte jest ograniczeniami kwotowo-wagowymi będącymi rezultatem istniejących przepisów bądź konwencji. W transporcie morskim ubezpieczenie cargo zawarte na międzynarodowych instytutowych klauzulach ładunkowych (ICC)* oprócz odszkodowania za uszkodzony ładunek zapewnia również pokrycie kosztów udziału w tzw. awarii wspólnej i kosztach ratownictwa.

 

 

* (Institute Cargo Clauses) - angielskie warunki ubezpieczeniowe o ponad dwustuletniej tradycji ubezpieczeniowej powszechnie przyjęte w międzynarodowych ubezpieczeniach ładunkowych. Od zastosowanego zestawu klauzul zależy zakres ochrony ubezpieczeniowej. Instytutowe Klauzule Ładunkowe mają charakter uniwersalny, ponieważ można je zastosować do większości rodzajów ładunków i różnych środków transportu. Pierwotnie były przeznaczone do obsługi ubezpieczeniowej transportów morskich – dlatego dla przewozów kolejowych i drogowych stosuje się treść klauzul z pominięciem postanowień nie znajdujących zastosowania dla przewozów tymi środkami transportu.
Najszerszy z możliwych zakres ochrony ubezpieczeniowej, oparty na zasadzie „all risks” oferowany jest przez Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A) 1/1/82 (Institute Cargo Clauses (A) 1/1/82). Zestawy klauzul oznaczone literami B i C oferują ograniczoną ochronę ubezpieczeniową do wymienionych rodzajów ryzyk. W styczniu 2009 roku opublikowane zostały Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A), (B) i (C) 1.1.09, Instytutowe Klauzule Wojenne (ładunkowe) 1.1.09 oraz Instytutowe Klauzule Strajkowe (ładunkowe) 1.1.09. Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniego zestawu klauzul, obejmują uwspółcześnienie języka, doprecyzowanie zapisów budzących powszechne kontrowersje, a także bardziej jednoznaczne zapewnienie ochrony ubezpieczonemu nie mającemu wpływu np. na wybór statku lub zmianę podróży.

 

Umowa ubezpieczenia cargo zawiera także określony procentowo lub kwotowo udział ubezpieczonego w szkodzie tzw. franszyzę integralną, czyli kwotę, do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności o ile wartość szkody nie przekroczy tej szkody. Kwota ta wynosi 300,00USD.

Na życzenie Klienta, oferujemy zgłoszenie ładunku do ubezpieczenia** w momencie przyjęcia zlecenia spedycyjnego. Możemy również prowadzić w imieniu Klienta lub pomóc przy prowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

**Zgodnie z §10, punkt 10.1. OPWS 2010 Spedytor dokonuje ubezpieczenia cargo jedynie wówczas, gdy otrzyma wyraźne w tym względzie pisemne zlecenie. Podanie w zleceniu wartości towaru nie oznacza udzielenia spedytorowi zlecenia na zaaranżowanie ubezpieczenia cargo.

 

Firma AQUARIUS GEM SHIPPING jest specjalistą spedycji międzynarodowej posiadającym:

  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora,
  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej Przewoźnika Drogowego,
  • Wszyscy zatrudniani przez nas przewoźnicy posiadają ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika.

Szybki kontakt

skontaktuj się z nami

AQUARIUS GEM SHIPPING

Pierwoszyno - ul.Ogrodników 26

81-198 KOSAKOWO

 

e-mail: aquarius@aquarius-gem.pl

tel./fax: 58 679 17 77

tel. kom.: 501 567 267, 501 479 090

Formularz kontaktowy
button-all
aquarius aquarius aquarius