pl en

Odprawa celna

Zadzwońcie ! Napiszcie ! Możecie być pewni, że spełnimy Wasze oczekiwania !

Podpisane przez nas umowy z agencjami celnymi pozwalają nam oferować Państwu pomoc w obsłudze odprawy celnej w eksporcie oraz imporcie. Obejmuje ona:

 • obsługę celną ładunków w portach krajowych,
 • obsługę celną ładunków w europejskich portach morskich i lotniczych (odprawy fiskalne),
 • odprawę celną mienia przesiedlenia osób fizycznych,
 • uproszczone odprawy celne,
 • odprawy celne tranzytowe (T1),
 • elektroniczne zgłoszenia do wszystkich procedur celnych,
 • zabezpieczenie długu celnego,
 • gwarancje tranzytowe,
 • reprezentację Klienta przed Urzędami Celnymi, Sanepid, Granicznym Inspektoratem Weterynarii, WIORIN, WIJHARS.

Dokumenty do odprawy celnej

 

W celu dokonania odpraw celnych w imporcie lub eksporcie wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • upoważnienie dla Agencji Celnej w oryginale,
 • załączniki do rejestracji upoważnienia : kopia REGON, kopia NIP, kopia wpisu firmy do KRS lub rejestru przedsiębiorców,
 • numer przedsiębiorcy w rejestrze EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych),
 • rejestracja w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR).

 

Dokumenty handlowe niezbędne do odprawy celnej w eksporcie:

 • Faktura handlowa z warunkami dostawy,
 • Lista załadunkowa / packing list,
 • Faktura lub oświadczenie o kosztach transportu np. umieszczone na fakturze,
 • Świadectwo weterynaryjne, umowy, atesty jeśli takowe są wymagane,
 • Świadectwo lub certyfikat fumigacji w przypadku zastosowania opakowań i zabezpieczeń z drewna surowego.

 

Dokumenty handlowe niezbędne do odprawy celnej w imporcie:

 • Faktura handlowa z warunkami dostawy oraz tłumaczenie faktury,
 • Lista załadunkowa / packing list - zgodna z konosamentem,
 • Oryginał świadectwa pochodzenia (jeśli są stosowane preferencje celne),
 • Konosament / morski list przewozowy,
 • Faktura lub oświadczenie o kosztach transportu,
 • Certyfikat CE dla wyrobów, dla których certyfikat ten jest wymagany w UE,
 • Świadectwo lub certyfikat fumigacji w przypadku zastosowania opakowań i zabezpieczeń z drewna surowego,
 • Świadectwo weterynaryjne, umowy, atesty (jeśli są wymagane),
 • Pozwolenie importowe (jeśli jest wymagane).

 

Kilka słów o odprawie celnej

 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, wszystkie towary handlowe i niehandlowe trafiające do naszego kraju spoza UE lub wysyłane poza nią muszą podlegać odprawie celnej. Niektóre przesyłki, np. te zawierające tylko próbki bez wartości handlowej, towary na własny użytek, prezenty o niskiej wartości, są zwolnione z opłaty cła. Wymagane jest jedynie uiszczenie podatku VAT. Za opłacenie cła jest odpowiedzialny importer. W przypadku braku spełniania warunków odprawy celnej towar zostaje zatrzymany w magazynie lub składzie celnym i dopiero po dopełnieniu wszelkich formalności celnych transport drogowy , kolejowy, morski lub lotniczy może być kontynuowany. Niezależnie od opłacanego cła regulowany jest podatek VAT. W określeniu wysokości taryfy celnej istotne jest miejsce pochodzenia towaru. Unia Europejska podpisała z niektórymi państwami umowy preferencyjne, zgodnie z którymi import odbywa się bez taryfy celnej lub zgodnie z obniżoną stawką taryfową. W takim przypadku wymagane jest, by towary posiadały udokumentowane miejsce pochodzenia.

Klientom proponujemy kompleksowe usługi z zakresu odpraw celnych zarówno drogą lądową, morską, jak i powietrzną.

Szybki kontakt

skontaktuj się z nami

AQUARIUS GEM SHIPPING

Pierwoszyno - ul.Ogrodników 26

81-198 KOSAKOWO

 

e-mail: aquarius@aquarius-gem.pl

tel./fax: 58 679 17 77

tel. kom.: 501 567 267, 501 479 090

aquarius aquarius aquarius