Polityka Jakości

Misją naszej Firmy AQUARIUS GEM SHIPPING jest zapewnianie profesjonalnej, nowoczesnej i sprawnej organizacji transportu międzynarodowego i krajowego. Naszą nadrzędną wartością jest dbanie o dobro Klientów poprzez dostarczanie im usług spedycyjnych o najwyższej jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w wyznaczonym czasie.

 

Polityka Jakości naszej Firmy jest realizowana w ramach Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i wynika z długofalowej strategii rozwoju, której nadrzędnym celem jest świadczenie kompleksowych, niezawodnych, uwzględniających potrzeby Klientów usług oraz utrzymanie renomy i znaczącej pozycji na rynku spedycyjnym.

 

Zapewniamy wysoką kulturę obsługi stosując najlepsze rynkowe praktyki. Naszą misję realizujemy poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji, poszerzanie oferty świadczonych usług oraz dostosowywanie się do wymogów stawianych przez współczesny globalny rynek.

Skontaktuj się z nami
Szybki kontakt

AQUARIUS GEM SHIPPING

Pierwoszyno - ul.Ogrodników 26, 81-198 Kosakowo

Tel. / Fax:

58 679 17 77

Tel. kom:

501 567 267, 501 479 090

E-mail:

aquarius@aquarius-gem.pl

Pełny kontakt