SPEDYCJA PRZESYŁEK KONTENEROWYCH

Międzynarodowy i krajowy transport kontenerów jest główną gałęzią naszej działalności. W zależności od potrzeb oferujemy Klientom kontenery różnej wielkości i typu. Nowoczesne kontenery zapewniają bezpieczną i efektywną spedycję przesyłek w krótkim czasie na duże odległości bez względu na rodzaj towarów.

 

Kontenery wykorzystywane w transporcie drogowym, morskim i kolejowym powinny spełniać normy jakości i bezpieczeństwa chroniąc ładunki przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nasza firma zapewnia spedycję przesyłek całokontenerowych, ponadgabarytowych i specjalistycznych.

Layer 9

Transport kontenerowy zdominował dzisiejszy rynek. Obecnie przewozi się towary w kontenerach drogą morską, kolejową i  drogową. Ich zastosowanie przyspieszyło i uprościło przeładunki, szczególnie w transporcie morskim. W ramach wsparcia dla Klienta sprawdzamy czy drewniane opakowania wykorzystywane do paletyzacji towarów w kontenerach posiadają świadectwa fumigacji. Dokumenty te potwierdzają, że opakowania są wolne od szkodników i spełnieniają wymogi prawa międzynarodowego w zakresie transportu. Ponadto nasz specjalista w zakresie wysyłki towarów niebezpiecznych kontroluje prawidłowe przygotowanie dokumentacji wymaganej w tego typu przesyłkach.

W kontenerach przewozi się dziś około 60% ładunków drobnicowych i procent ten stale rośnie. Rozwój dotyczy również transportu drogowego w kontenerach. Zastosowanie kontenerów znacznie przyspieszyło i uprościło przeładunki, szczególnie w transporcie morskim. Bez wątpienia rozpowszechnienie kontenerów odmieniło w sposób rewolucyjny oblicze współczesnego transportu i spedycji przesyłek. Sprawdzamy, czy wykorzystywane przez klienta drewniane opakowania w kontenerach posiadają świadectwa fumigacji – czyli czy spełniają wymogi prawa międzynarodowego w zakresie transportu. Świadectwa fumigacji potwierdzają, że dane opakowania są wolne od szkodników.

LOGISTYKA W TRANSPORCIE

Logistyka transportu kontenerów jest ściśle powiązana z planowaniem i optymalizacją przemieszczania ładunków. Dla wielu przedsiębiorstw działających w różnych branżach wybór rodzaju środka transportu oraz kompleksowa i profesjonalna obsługa czynności związanych z logistyką i spedycją są kluczowe. Przy wyborze rodzaju transportu bierzemy pod uwagę jego szybkość, niezawodność, dostępność oraz koszt. Jeśli to cena usługi jest priorytetem dla klienta, najbardziej korzystną ofertą jest transport morski towarów w kontenerach. Koszty spedycji są konkurencyjne.

9 (1)

20-stopniowy uniwersalny (20ft DV)

długość x szerokość x wysokość: 5900 x 2350 x 2393 mm

 

drzwi: szerokość x wysokość: 2342 x 2280 mm

10 (1)

40-stopniowy uniwersalny (40ft DV)

długość x szerokość x wysokość: 12036 x 2350 x 2392 mm

 

drzwi: szerokość x wysokość: 2340 x 2280 mm

11 (1)

40-stopniowy uniwersalny high cube (40ft DV)

długość x szerokość x wysokość: 12036 x 2350 x 2697 mm

 

drzwi: szerokość x wysokość: 2338 x 2585 mm

12

20-stopniowy chłodniczy (20ft R)

długość x szerokość x wysokość: 5425 x 2275 x 2260 mm

 

drzwi: szerokość x wysokość: 2258 x 2216 mm

13

40-stopniowy chłodniczy (40ft R)

długość x szerokość x wysokość: 11493 x 2270 x 2197 mm

 

drzwi: szerokość x wysokość: 2282 x 2155 mm

14

40-stopniowy chłodniczy high cube (40ft R-HC)

długość x szerokość x wysokość: 11557 x 2294 x 2500 mm

 

drzwi: szerokość x wysokość: 2294 x 2440 mm

15

20-stopniowy open top (20ft OT)

długość x szerokość x wysokość: 5894 x 2311 x 2354 mm

 

drzwi: szerokość x wysokość: 2286 x 2184 mm

16

40-stopniowy open top (40ft OT)

długość x szerokość x wysokość: 12028 x 2350 x 2345 mm

 

drzwi: szerokość x wysokość: 2341 x 2274 mm

17 copy

20-stopniowy flat rack (40ft FR)

długość x szerokość x wysokość: 5620 x 2200 x 2233 mm

17

40-stopniowy flat rack (40ft FR)

długość x szerokość x wysokość: 12080 x 2438 x 2103 mm

Szybki kontakt

AQUARIUS GEM SHIPPING

Pierwoszyno - ul.Ogrodników 26, 81-198 Kosakowo

Tel. / Fax:

58 679 17 77

Tel. kom:

501 567 267, 501 479 090

E-mail:

aquarius@aquarius-gem.pl

Pełny kontakt