pl en

Ubezpieczenie ładunku w transporcie morskim, lądowym i lotniczym

Zadzwońcie ! Napiszcie ! Możecie być pewni, że spełnimy Wasze oczekiwania !

Klientom proponujemy ubezpieczenie ładunku w transporcie morskim, lądowym i lotniczym. Ubezpieczenie typu CARGO zapewnia ochronę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, w wyniku których może dojść do uszkodzenia lub zniszczenia ładunku. Ochrona ta działa od nadania ładunku po moment jego dostarczenia łącznie z załadunkiem, rozładunkiem i składowaniem.


Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie w transporcie morskim, lądowym i lotniczym?


Wszystkie rodzaje transportu niosą ze sobą ryzyko. Nie można przewidzieć wszystkich okoliczności towarzyszących przewozowi towarów. Ubezpieczenie w transporcie morskim, lądowym i lotniczym minimalizuje ryzyko strat związanych z logistyką i spedycją przesyłek. Ubezpieczenie cargo gwarantuje odpowiednią ochronę właścicielowi ładunku oraz spokój o bezpieczny przebieg całego procesu.


Ubezpieczenie w transporcie morskim CARGO zawarte według międzynarodowych instytutowych klauzul ładunkowych (ICC)* oprócz odszkodowania za uszkodzony ładunek, zapewnia również pokrycie kosztów udziału w tzw. awarii wspólnej i kosztach ratownictwa.


Instytutowe Klauzule Ładunkowe


* (Institute Cargo Clauses) – Instytutowe Klauzule Ładunkowe to angielskie warunki ubezpieczeniowe o ponad dwustuletniej tradycji ubezpieczeniowej powszechnie przyjęte w międzynarodowych ubezpieczeniach ładunkowych. Od zastosowanego zestawu klauzul zależy zakres ochrony ubezpieczeniowej. Instytutowe Klauzule Ładunkowe mają charakter uniwersalny, ponieważ można je zastosować do większości rodzajów ładunków i różnych środków transportu. Pierwotnie Instytutowe Klauzule Ładunkowe były przeznaczone do obsługi ubezpieczeniowej transportów morskich – dlatego dla przewozów kolejowych i drogowych stosuje się treść klauzul z pominięciem postanowień nieznajdujących zastosowania dla przewozów tymi środkami transportu.


Najszerszy z możliwych zakres ochrony ubezpieczeniowej, oparty na zasadzie „all risks” oferowany jest przez Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A) 1/1/82 (Institute Cargo Clauses (A) 1/1/82). Zestawy klauzul oznaczone literami B i C oferują ograniczoną ochronę ubezpieczeniową do wymienionych rodzajów ryzyk. W styczniu 2009 roku opublikowane zostały Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A), (B) i (C) 1.1.09, Instytutowe Klauzule Wojenne (ładunkowe) 1.1.09 oraz Instytutowe Klauzule Strajkowe (ładunkowe) 1.1.09. Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniego zestawu klauzul ładunkowych obejmują uwspółcześnienie języka, doprecyzowanie zapisów budzących powszechne kontrowersje, a także bardziej jednoznaczne zapewnienie ochrony ubezpieczającemu, nie posiadającemu wpływu np. na wybór statku lub zmianę podróży.


Umowa ubezpieczenia cargo zawiera także określony procentowo lub kwotowo udział ubezpieczonego w szkodzie tzw. franszyzę integralną, czyli kwotę, do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, o ile wartość szkody nie przekroczy tej szkody. Kwota ta wynosi 300,00USD.


Na życzenie klienta oferujemy zgłoszenie ładunku do ubezpieczenia** w momencie przyjęcia zlecenia spedycyjnego. Możemy również prowadzić w imieniu klienta postępowanie likwidacyjne.


**Zgodnie z §10, punkt 10.1. OPWS 2010 Spedytor dokonuje ubezpieczenia cargo jedynie wówczas, gdy otrzyma wyraźne w tym względzie pisemne zlecenie. Podanie w zleceniu wartości towaru nie oznacza udzielenia spedytorowi zlecenia na zaaranżowanie ubezpieczenia cargo.


Dlaczego my?


Firma AQUARIUS GEM SHIPPING jest specjalistą spedycji międzynarodowej posiadającym:


• Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora,
• Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej Przewoźnika Drogowego,


Wszyscy zatrudniani przez nas przewoźnicy są objęci Ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika.

Szybki kontakt

skontaktuj się z nami

AQUARIUS GEM SHIPPING

Pierwoszyno - ul.Ogrodników 26

81-198 KOSAKOWO

 

e-mail: aquarius@aquarius-gem.pl

tel./fax: 58 679 17 77

tel. kom.: 501 567 267, 501 479 090

aquarius aquarius aquarius