czym jest | transport międzynarodowy

Fumigacja jest terminem odnoszącym się do walki ze szkodnikami (przede wszystkim insektami oraz gryzoniami) przy pomocy środków chemicznych w formie lotnej: par, gazów lub dymu. Metoda ta, zwana też niekiedy gazowaniem polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem do pomieszczenia lub specjalnego, szczelnego worka substancji biobójczej eliminującej bytujące szkodniki. Fumigację stosuje się przede wszystkim do dezynsekcji elementów drewnianych, zarówno niewielkich rozmiarów, jak i wielkogabarytowych (na przykład drewniane budynki przykrywa się w tym celu specjalistycznym namiotem). Jako fumigator (agent dezynsekcyjny) stosowane są m.in. bromek metylu i fosforowodór. Środki te są neutralne dla fumigowanego przedmiotu, a zabójcze dla szkodników. Metoda jest niezbędna w transporcie międzynarodowym (larwy i insekty mogłyby zaszkodzić lokalnej roślinności), zaś jej przeprowadzenie lub nie determinuje dalszy los transportowanych towarów.

Fumigacja w transporcie międzynarodowym

Branża logistyczna i spedycyjna do magazynowania i przewożenia towarów i surowców wykorzystuje surowe drewno w postaci opakowań, skrzyń, palet, beczek, bel do przewozu kabli, kratownic, konstrukcji itd. Możliwość ich swobodnego wwozu na terytorium danego kraju następuje wtedy, gdy elementy drewniane zostały uprzednio poddane procesowi fumigacji eksportowej na terytorium kraju z którego wysyłany był transport. Obowiązek taki regulują międzynarodowe przepisy fitosanitarne, zaś wszystkie (!) opakowania i elementy drewniane powinny być każdorazowo oznaczone i certyfikowane według określonych standardów (International Standard for Phytosanitary Measure – 15). Oznaczenie musi wskazywać kod kraju wykonującego zabieg, numer certyfikowanej jednostki fumigującej, metodę obróbki zastosowaną do oczyszczenia opakowań, musi też nosić logo IPPC (International Plant Protection Convention). Ze względu na szkodliwe oddziaływanie środków chemicznych na środowisko, wiele krajów (w tym państwa UE) dopuszcza stosowanie obróbki termicznej drewna (50°C wewnątrz drewna przez 30 min.), a przy transporcie wyrobów spożywczych – chłodzenie. Fumigacja eksportowa palet i innych opakowań drewnianych jest szczególnie istotna w przypadku międzynarodowego transportu kontenerowego: w przypadku, gdy choćby jedno z opakowań nie nosiło oznaczeń, cały kontener w praktyce nie może zostać oclony dopuszczony do wwozu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *