bezpieczeniach morskich

Wydawać by się mogło, że wypadki na morzu zdarzają się bardzo rzadko. Prawda jest zgoła inna. Takich sytuacji na morzu czy oceanie jest wiele, jednak nie mówi się o nich głośno. Dlatego też, jeśli osoba transportująca towar drogą morską chce mieć pewność, że nie straci na ładunku, powinna wykupić dodatkowe ubezpieczenie, które pokryje ewentualne straty, jeśli dojdzie do zatopienia statku lub uszkodzenia transportowanego towaru.

Co należy wiedzieć o ubezpieczeniach morskich?

Chcąc mieć pewność, że nie poniesie się strat w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem towaru, który przewożony jest drogą morską, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie CARGO. Tylko wtedy można mieć pewność, że odzyska się całość lub część pieniędzy. Okazuje się bowiem, że armator nie zawsze będzie odpowiedzialny za ładunek. Istnieje wiele wykluczeń, które zwalniają go z odpowiedzialności, takich jak choćby:

  • wypadki na morzu i inne niebezpieczeństwa, które doprowadzają do przechyłu, uszkodzenia statku lub jego zatonięcia;
  • pożar – jeśli ogień nie został zaprószony przez przewoźnika;
  • siły wyższe, czyli wojny, zagrabienie mienia, któremu nie można się przeciwstawić, czy zjawiska przyrody, noszące miano katastrof;
  • szkody, jakie zostały wyrządzone dla ratowania życia i mienia na morzu.

Jednym z rodzajów ubezpieczenia, które warto wykupić, jeśli towar ma być transportowany drogą morską, jest CARGO. Jest to zabezpieczenia chroniące właściciela ładunku przed wspomnianymi wyżej wypadkami. Ubezpieczenie CARGO jest dodatkową formą zabezpieczenia, którą wykupuje się jednorazowo na każdy transport. Stawka naliczana jest na podstawie wiedzy o przewożonym towarze, a dokładniej jego ilości i wartości, a także trasy transportu i rodzaju ładunku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *