statki z transportem

W branży transportowej niezbędne jest wykupienie ubezpieczenie, ponieważ chroni ono przed nieprzewidzianymi wypadkami i uszkodzeniami towarów podczas przewozu. Nie sposób uniknąć wielu sytuacji losowych. Ubezpieczenie OC dla właściciela firmy transportowej, w jakie wyposażone są pojazdy firmy Aquarius Gem Shipping, jest zabezpieczeniem przed pokrywaniem niemałych kosztów finansowych za powierzony ładunek, niekiedy bardzo wartościowy.

Uszkodzenie lub utrata towarów, jeśli nastąpiło bez winy kierowcy przewoźnika, może dużo kosztować. Wykupienie odpowiedniej polisy jest więc zabezpieczeniem. Agencje ubezpieczeniowe oferują różnego rodzaju polisy. Wybierając ubezpieczenie, należy zwrócić uwagę na to, żeby zawierało m.in. ochronę ładunku, szczególnie sprzętu elektronicznego. Ważny jest zapis chroniący towar podczas załadunku i rozładunku. Warto wykupić OC z wariantem rozszerzonym. Należy zwrócić uwagę na dodatkowe opcje jak np. na możliwość odzyskania towaru w przypadku kradzieży i wyłudzenia towaru oraz zdarzeń losowych: wybuchu, pożaru, wykolejenia, wywrócenia lub zderzenia się pojazdu z obiektem; przewrócenia, zatonięcia lub zderzenia się statku oraz wejścia statku na mieliznę itp.

Instytutowe klauzule ładunkowe – wykorzystanie

Wykorzystywane są na całym świecie, przez handlowców, zakłady ubezpieczeń, importerów i eksporterów i importerów. Klauzule opracowane przez Londyński Instytut Ubezpieczycieli są powszechnie stosowane w transporcie międzynarodowym lądowym, morskim, a nawet i lotniczym. Ubezpieczenie gwarantuje ochronę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Ładunek jest chroniony od momentu nadania go, podczas załadunku, rozładunku, składowania, po dostarczeniu na miejsce. Warto ubezpieczyć ładunek od ryzyka, bo w razie wypadku, nie ponosimy kosztów utraty towaru, które bywają bardzo wysokie.

Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A) – to najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej, obejmujący ubezpieczenie towaru w przypadku utraty lub uszkodzenia, poza wyłączeniami takimi jak: ubytki naturalne ładunku, ukryte wady towaru lub jego naturalne właściwości.

Instytutowe Klauzule Ładunkowe (B) – są pośrednim zakresem pokrycia. Obejmują one również ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru w wyniku: uderzenia pioruna, trzęsienia ziemi, zatopienia wodą morską, rzeczną lub jeziorną, wypadnięcie za burtę pojazdu w czasie załadunku i rozładunku itp.

Instytutowe Klauzule Ładunkowe (C) – są najwęższym zakresem ubezpieczenia. Obejmują one m.in. ryzyko utraty lub uszkodzenia ładunku w wyniku pożaru, wykolejenie, wywrócenia czy też wybuchu środka transportu, w którym znajdował się towar.

Umowa ubezpieczenia cargo

Cargo jest to dodatkowym ubezpieczeniem transportowanego ładunku. Wykupywane jest na czas transportu z miejsca nadania do odbioru ładunku. Zabezpiecza ono towar klienta na wypadek szkody, która może zostać poniesiona podczas transportu jak np.: uszkodzenie, zniszczenie, zagubienie towaru, jak i np. opóźnienia w dostawie. Ubezpieczenie cargo zapewnia wypłatę odszkodowania podczas transportu drogowego, morskiego, lotniczego, śródlądowego i kolejowego. Jest ono przeznaczone dla firm eksportujących i importujących towary. Ubezpieczenie cargo dodatkowo chroni od nieszczęśliwych wypadków, w czasie przewożenia towaru. Warto je wykupić, ponieważ niezwykle trudne i czasochłonne jest znalezienie, udowodnienie oraz wyegzekwowanie wypłaty za poniesioną szkodę. Wybór odpowiedniej opcji tego typu ubezpieczenia zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności za towar, także w wyniku aktu wandalizmu czy wypadu pojazdu. Ubezpieczenie cargo zabezpiecza w zakresie wystąpienia straty materialnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *