Lifestyle

Magazynowanie i składowanie – ważna część procesu logistyki

Czerwiec 10, 2020 0

Logistyka to bardzo szeroki obszar działania, który wiąże się z organizacją transportu i wszystkim, co jest z tym związane. Dlatego też nie należy zapominać o…

Ubezpieczenie ładunku w transporcie morskim

Styczeń 2, 2020 0

Wydawać by się mogło, że wypadki na morzu zdarzają się bardzo rzadko. Prawda jest zgoła inna. Takich sytuacji na morzu czy oceanie jest wiele, jednak…

Czym jest fumigacja?

Sierpień 29, 2019 0

Fumigacja jest terminem odnoszącym się do walki ze szkodnikami (przede wszystkim insektami oraz gryzoniami) przy pomocy środków chemicznych w formie lotnej: par, gazów lub dymu.…

Odprawa celna. Czym zajmują się agencje celne?

Marzec 11, 2019 0

Import i eksport towarów czy surowców nierozerwalnie związany jest z długą listą formalności, które dana firma musi spełnić, by móc legalnie handlować z podmiotami zagranicznymi.…

Transport ADR. Jak transportować ładunki niebezpieczne?

Styczeń 4, 2019 0

Za ładunki niebezpieczne uważa się te ładunki, które mogą stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt oraz mienia. Transport ładunków ADR na własną…

Transport lotniczy w spedycji

Grudzień 14, 2018 0

Logistyka jest jednym z najważniejszych obszarów biznesu, obejmującym wszystko to, co bezpośrednio wiąże się z przygotowaniem i zakończeniem procesu produkcji. Bardzo ważnym elementem tej dziedziny…

Czym jest transport kombinowany

Wrzesień 25, 2018 0

Przewóz towarów na długich trasach – międzynarodowych, bądź międzykontynentalnych – wykonywany jest często poprzez transport mieszany. Jednym z jego typów jest transport kombinowany. Według ustawy…

Stary jak świat transport wodny

Lipiec 6, 2018 0

Żegluga jest jednym z najstarszych rodzajów transportu. Pojęcie to związane jest z przewożeniem towarów drogą wodną. Istnieje kilka typów żeglugi: może ona odbywać się drogą…

Rodzaje transportu: intermodalny, multimodalny

Maj 18, 2018 0

Transport to innymi słowy przemieszczenie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystywaniu odpowiednich środków transportu. Potrzeba transportowania należy do grup potrzeb wtórnych i związana jest z…

Jakie modele transportu wykorzystuje się w branżach TSL

Kwiecień 30, 2018 0

Niezwykle ważnym elementem działalności niemal każdego przedsiębiorstwa – poczynając od ogromnych koncernów na niewielkich działalnościach gospodarczych kończąc – jest transport, spedycja i logistyka. Wynika to…