Lifestyle

Czym jest fumigacja?

Sierpień 29, 2019 0

Fumigacja jest terminem odnoszącym się do walki ze szkodnikami (przede wszystkim insektami oraz gryzoniami) przy pomocy środków chemicznych w formie lotnej: par, gazów lub dymu.…

Odprawa celna. Czym zajmują się agencje celne?

Marzec 11, 2019 0

Import i eksport towarów czy surowców nierozerwalnie związany jest z długą listą formalności, które dana firma musi spełnić, by móc legalnie handlować z podmiotami zagranicznymi.…

Transport ADR. Jak transportować ładunki niebezpieczne?

Styczeń 4, 2019 0

Za ładunki niebezpieczne uważa się te ładunki, które mogą stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt oraz mienia. Transport ładunków ADR na własną…

Transport lotniczy w spedycji

Grudzień 14, 2018 0

Logistyka jest jednym z najważniejszych obszarów biznesu, obejmującym wszystko to, co bezpośrednio wiąże się z przygotowaniem i zakończeniem procesu produkcji. Bardzo ważnym elementem tej dziedziny…

Czym jest transport kombinowany

Wrzesień 25, 2018 0

Przewóz towarów na długich trasach – międzynarodowych, bądź międzykontynentalnych – wykonywany jest często poprzez transport mieszany. Jednym z jego typów jest transport kombinowany. Według ustawy…

Stary jak świat transport wodny

Lipiec 6, 2018 0

Żegluga jest jednym z najstarszych rodzajów transportu. Pojęcie to związane jest z przewożeniem towarów drogą wodną. Istnieje kilka typów żeglugi: może ona odbywać się drogą…

Rodzaje transportu: intermodalny, multimodalny

Maj 18, 2018 0

Transport to innymi słowy przemieszczenie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystywaniu odpowiednich środków transportu. Potrzeba transportowania należy do grup potrzeb wtórnych i związana jest z…

Jakie modele transportu wykorzystuje się w branżach TSL

Kwiecień 30, 2018 0

Niezwykle ważnym elementem działalności niemal każdego przedsiębiorstwa – poczynając od ogromnych koncernów na niewielkich działalnościach gospodarczych kończąc – jest transport, spedycja i logistyka. Wynika to…

Czym zajmuje się firma spedycyjna

Kwiecień 18, 2018 0

Współcześnie zauważyć można wzrastający obrót towarów, który doprowadził do znacznego rozwoju branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Spedycja jest to działalność polegająca na organizowaniu przewozu ładunku na czyjeś…