transport odprawa celna

Import i eksport towarów czy surowców nierozerwalnie związany jest z długą listą formalności, które dana firma musi spełnić, by móc legalnie handlować z podmiotami zagranicznymi. Formalności i prowadzące do nich procedury są często skomplikowane, przepisy ulegają zmianie, a do tego napisane w sposób zawiły lub niezrozumiały dla laika. Dlatego, by przedsiębiorcy mogli swobodnie prowadzić swoją działalność na skalę międzynarodową, kwestie odprawy celnej nierzadko cedują na rzecz agencji celnej.

Agencja celna jest komercyjnym podmiotem zajmującym się kompleksową obsługą celną związaną z handlem zagranicznym. Pośredniczy ona w działaniach pomiędzy prowadzącą działalność gospodarczą firmą a będącym przedstawicielem administracji państwowej urzędem celnym. Zadaniem urzędu jest nadzór i egzekucja realizacji przepisów prawa celno-skarbowego i powiązanych, w tym wwozu i wywozu towarów, nadawania im przeznaczenia celnego, mierzenia i pobierania opłat celnych i podatków od towarów oraz surowców itd. Agencja reprezentuje firmę w działaniach mających doprowadzić do zgodnego z literą prawa i skutecznego importu lub eksportu towarów.

Agencja celna – zadania

W jaki sposób agencja celna pośredniczy w działaniach firm i jakie są jej zadania? Agencja oferuje kompleksową pomoc w odprawie celnej: przygotowaniu dokumentacji importowo-eksportowej, usprawnieniu i kontroli przebiegu procesu odprawy, dopełnienia obowiązku uiszczenia opłat celno-skarbowych, składaniu zabezpieczeń, legalizacji świadectw pochodzenia, składaniu wniosków intrastat itp.

Zlecenie powyższych zadań agencji nie jest obligatoryjne a dobrowolne, niemniej jednak korzystanie z usług agentów celnych zagwarantuje przedsiębiorcom sporo korzyści. Jest to przede wszystkim zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa procesu odprawy, który zrealizowany jest szybko i sprawnie dzięki doświadczeniu i przekrojowej znajomości obowiązujących przepisów i procedur przez agentów. Przedsiębiorstwo (ale też i przesiedlająca się z zagranicy osoba fizyczna) może także skorzystać z dostępnych agencji uproszczonych procedur odprawy: odbywa się ona na terenie firmy lub u odbiorcy, co eliminuje konieczność transportu towarów do urzędu celnego i koszty takich działań, skraca czas oczekiwania na odprawę poprzez możliwość dokonania jej poza godzinami pracy urzędu celnego, zmniejsza do minimum liczbę niezbędnych rewizji i kontroli celnych, ponadto skorzystanie z usług agenta celnego zapewnia przedsiębiorcy możliwość późniejszego wnoszenia należności celnych i szybszego zwolnienia towarów oraz skorzystania z przepisów zawartych w treści art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług. Dobrze wiedzieć, że komórki o charakterze agencji celnych prowadzą również firmy logistyczno-spedycyjne. Korzystanie z obsługi celnej w takiej firmie pozwoli przedsiębiorcy na całkowite objęcie procesu transportu i formalności celno-skarbowych przez jeden podmiot, co jest nie tylko rozwiązaniem wygodnym, ale i oszczędzającym czas i środki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *