rodzaje transportu kombinowanego

Przewóz towarów na długich trasach – międzynarodowych, bądź międzykontynentalnych – wykonywany jest często poprzez transport mieszany. Jednym z jego typów jest transport kombinowany. Według ustawy z 6 września 2001 roku definiowany jest jako taki sposób przewozu ładunków, który odbywa się przy wykorzystaniu minimum dwóch gałęzi transportu. Według precyzyjnej definicji zawartej w powyżej wymienionej ustawie transport kombinowany to przewóz rzeczy, podczas którego samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej, korzysta z drogi w początkowym lub końcowym odcinku przewozu, a na innych z usług kolei, żeglugi śródlądowej lub transportu morskiego.

Jakie rodzaje transportu kombinowanego wyróżniamy

Na termin transport kombinowanych składa się kilka innych typów transportu. Wyróżniamy następujące rodzaje transportu kombinowanego: tradycyjny (wielu operatorów), multimodalny (przewóz towarów przez więcej niż jeden środek różnych gałęzi transportu, jedna umowa o przewóz), bimodalny (z wykorzystaniem dwóch środków transportu – drogowego i kolejowego) oraz intermodalny (z wykorzystaniem więcej niż jednego rodzaju transporty i tylko jednej jednostki ładunkowej). Rodzaj transportu dobierany jest w zależności od rodzaju ładunku, wymagań narzucanych przez jego cechy szczególne, a także miejsca odbioru, przeładunku i dostawy.

Zalety transportu kombinowanego

Wybór transportu kombinowanego ma bardzo wiele zalet. Wśród wymienić można między innymi unowocześnienia techniczne oferty transportowej czy możliwość realizowania przewozów w systemie just in time i door-to-door. Warto podkreśli, że to również większa punktualność przewozów, większa elastyczność świadczonych usług przewozowych, a także mniejsza podatność na warunki drogowe i atmosferyczne. Wśród zalet znaleźć można także lepsze wykorzystanie taboru i pracy kierowcy, poprawę warunków jego pracy, obniżenie kosztów prowadzenia działalności i eksploatacji pojazdów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *