transport wodny

Żegluga jest jednym z najstarszych rodzajów transportu. Pojęcie to związane jest z przewożeniem towarów drogą wodną. Istnieje kilka typów żeglugi: może ona odbywać się drogą morską, przybrzeżną lub śródlądową. Do przewozu towarów używa się przede wszystkim wyspecjalizowanych statków: masowców, drobnicowców, kontenerowców, tankowców, chemikaliowców i innych. Transport morski obejmuje największą część obrotów międzynarodowej wymiany towarowej. Żegluga morska ma najkorzystniejszą strefę zastosowania w przewozach na duże odległości. Wynika to z faktu, że do tego typu przewozu przystosowane są niemal wszystkie rodzaje ładunku, koszty jednostkowe są bardzo niskie przy przewozach na duże odległości. Ponadto transport wodny ma światowy zasięg obsługiwanych szlaków przewozów.

Transport morski

Transport morski obsługuje przede wszystkim przewozy ładunków masowych w wymianie międzynarodowej. Często jest również wykorzystywany do obsługi przewozów regionalnych, przede wszystkim w krajach, w których gospodarka koncentruje się wzdłuż rozległej stefy brzegowej. Działalność transportu morskiego w tym zakresie określa się mianem żeglugi kabotażowej. Ze względu na rejon pływania statków żeglugę morską można podzielić na krajową, przybrzeżną i międzynarodową. Pierwsza obejmuje podróże morskie po wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym. W przypadku żeglugi przybrzeżnej należy zauważyć, że każdy kraj ma swoją jej definicję i obszar żeglugi. Żegluga międzynarodowa zwana wielką obejmuje morza inne niż terytorialne.

Transport śródlądowy

Transport wodny śródlądowy odbywa się na rzekach, jeziorach i łączących je kanałach. Żegluga śródlądowa koncentruje się na przewozach ładunków masowych w dużych partiach o niskiej wartości, Większość ładunków przewożone jest na tych samych trasach, od nabywców do tych samych odbiorców, np. przewozy węgla z kopalni do portu morskiego lub elektrowni. Żegluga taka odbywa się w niewielkiej odległości od brzegu, dlatego znacznie łatwiej jest zejść na ląd i wyładować zawartość jednostki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *