Firma spedycyjna

Współcześnie zauważyć można wzrastający obrót towarów, który doprowadził do znacznego rozwoju branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Spedycja jest to działalność polegająca na organizowaniu przewozu ładunku na czyjeś zlecenie oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności dodatkowych, które wynikają ze specyfiki zlecenia. Jednakże pierwsze przedsiębiorstwa, które można było nazwać spedycyjnymi, powstały już w XVI wieki. Miało to miejsce w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. Pierwsze przedsiębiorstwa spedycyjne zajmowały się obsługą konnego transportu lądowego. Z czasem zaczął rozwijać się również handel morski. Jednak największy historyczny rozwój spedycji przypadł na wiek XIX, kiedy pojawiła się kolej i to ona zaczęła rządzić europejskimi przewozami.

Spedycja dzisiaj

Współcześnie organizacją przewozu ładunków zajmują się wyspecjalizowane w tej branży przedsiębiorstwa. Ich działalność gospodarcza polega na przygotowaniu i uskutecznianiu transportu towarów zarówno w ruchu krajowym, ja i międzynarodowym. Spedycja to działanie w ramach którego przyjmuje się zlecenia spedycyjne, wybiera się właściwy dla przyjmowanej przesyłki środek transportu, udziela porad, zawiera umowy przewozów, sporządza niezbędną dokumentację przewozu, ubezpiecza towar, odbiera przesyłki od nadawcy, przygotowuje się je do przewozu. To zadań firmy spedycyjnej zalicza się również odbiór przesyłki ze środka transportowego, odprawa celna i przekazanie przesyłki odbiorcy.

Spedycja – zasięg i środki transportu

Działalność firmy spedycyjnej może obejmować zasięgiem zarówno terem kraju, jak również środowisko międzynarodowe. W zależności od rodzaju i celu wykonywanego transportu spedycja odbywać się może za pomocą jednego środka transportu, wtedy mówimy o spedycji gałęziowej lub kilku, pochodzących z różnych gałęzi komunikacyjnych – spedycja intermodalna. Wybór zależy przede wszystkim od rodzaju przewożonego ładunku oraz sieci kontaktów, którą posiada konkretna firma spedycyjna. Podsumowując, spedycję można określić jako zarządzanie logistyką transportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *