Zadania firmy spedycyjnej

Niezwykle ważnym elementem działalności niemal każdego przedsiębiorstwa – poczynając od ogromnych koncernów na niewielkich działalnościach gospodarczych kończąc – jest transport, spedycja i logistyka. Wynika to z fakty, iż współcześnie większość towarów produkowana jest i dostarczana w różnych zakątkach świata. Dlatego niemożliwe jest uniknięcie sytuacji, w której niezwykle istotny stanie się odpowiedni środek transportu, jak również dobrze przemyślany plan dostawy oraz odpowiednio przeprowadzona organizacja. Okazuje się, że transport wykorzystywany w logistyce, to nie jedynie przewiezienie towaru z punktu A do punktu B. Istnieje wiele modeli transportu, które dopasować można do profilu obsługiwanej firmy. Dzięki temu proces taje się dużo bardziej wydajny i sprawny. Do modeli wykorzystywanych w firmach spedycyjnych zaliczyć można modele: wahadłowy, wahadłowy ciągły, promienisty oraz sztafetowy.

Modele wahadłowy oraz wahadłowy ciągły

W przypadku modelu wahadłowego wybrany środek transportu kursuje regularnie, dostarczając towar między wyznaczonymi punktami załadunku i rozładunku. W takim wypadku korzysta się zazwyczaj z jednej naczepy. Do pewnego stopnia podobny jest transport wahadłowy ciągły. Z tą równicą, że ma znacznie większy obszar załadunku, w przypadku samochodów będą to przynajmniej trzy naczepy. W związku z tym kierowca pobiera pełną naczepę, która zostaje dowieziona do punk tu B, zaś w drogę powrotną zabiera ze sobą pustą naczepę pozostawioną uprzednio w punkcie B. W punkcie A czeka na niego kolejna załadowana naczepa. Model ten cechuje się znacznie większą wydajnością niż model wahadłowy.

Modele promienisty, obwodowy i sztafetowy

Model promienisty nazywany bywa również modelem gwiaździstym. Polega on na tym, że środek transportu, którym towar jest dostarczany ma jedno miejsce załadunku, jednakże towar rozwożony jest do wielu miejsc. Przy czym po zawiezieniu towaru z punku A do B, kierowca wraca do punktu A, samochód zostaje ponownie załadowany i kierowca przewozi ładunek z punktu A co C, itd. Kolejnym modelem jest model obwodowy, należący do bardzo efektywnych rodzajów transportu. Towar pobierany jest z jednego punktu załadunku i rozwożony w różne miejsca do kilku odbiorców, bez potrzeby ponownego załadunku. Ostatnim modelem jest model sztafetowy, podczas którego wykorzystuje się kilka punktów, w których towar jest przeładowywany z dużych samochodów, statków czy pociągów do mniejszych środków transportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *