logistyka w transporcie

Transport to innymi słowy przemieszczenie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystywaniu odpowiednich środków transportu. Potrzeba transportowania należy do grup potrzeb wtórnych i związana jest z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich, itd. Transport od wieków pozostaje ściśle i nierozerwalnie związany z pozostałymi działami gospodarka. Jego rozwój warunkuje ich rozwój. Z punktu widzenia ekonomii transport polega na odpłatnym świadczeniu usług, których rezultatem jest najczęściej przemieszczenie osób i ładunków. Stąd też stosuje się podział na transport pasażerski i towarowy, Inna klasyfikacja obejmuje podział ze względu na środowisko, w którym się on odbywa. Mamy zatem transport lądowy, powietrzny, morski. Ponadto wyróżnić można także transport mieszany.

Transport intermodalny

Transport intermodalny polega na przewozie ładunku z wykorzystaniem więcej, niż jednego środka transportu, np. ciągnik siodłowy, ciężarówka oraz kolej. Istotą rozróżnienia tego rodzaju przewozu jest fakt, że nie można zmienić jednostki ładunkowej. Oznacza to tyle, że jeśli towar rozpoczął podróż w kontenerze, to w tym samym kontenerze odbędzie resztę trasy przewozu. Do zalet takiego transportu zalicza się to, że może przyczynić się do obniżki globalnego kosztu procesu transportowego, pozwala zwiększyć liczbę możliwych wariantów przewozowych, zmniejszone jest również ryzyko uszkodzenia towaru.

 Transport multimodalny

Określenie transport multimodalny stosuje się natomiast, aby opisać złożony proces transportowy towarów z wykorzystanie różnych gałęzi transportu, np. samochodowego, kolejowego lub morskiego. Według definicji o transporcie multimodalnym mówimy, kiedy realizowany jest z użyciem przynajmniej dwóch różnych gałęzi transportu.  To najczęściej stosowane rozwiązanie w międzynarodowych przewozach jednostek ładunkowych w relacji door to door. Ze względu na fakt, że dzięki niemu możliwe jest minimalizowanie kosztów oraz czasu transportu, a co za tym idzie usprawnienie realizacji zleceń, transport multimodalny stał się stałą częścią sektora transportowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *