Transport z wykorzystanie samolotów

Logistyka jest jednym z najważniejszych obszarów biznesu, obejmującym wszystko to, co bezpośrednio wiąże się z przygotowaniem i zakończeniem procesu produkcji. Bardzo ważnym elementem tej dziedziny jest transport. Transport lotniczy jest jednym z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się typów transportu. W jego ramach wyróżnić można transport osobowy i towarowy. Główną zaletą lotnictwa jest szybkość, a w związku z tym skrócenie czasu przejazdu w porównaniu z innymi środkami transportu. Przemieszczanie się samolotami jest stosunkowo bezpieczne, a jednocześnie nie powoduje zbyt dużych zanieczyszczeń środowiska. Pozwala również na przewóz towarów nawet w najodleglejsze zakątki świata, bez zagrożenia ich zepsuciem. Transport lotniczy może odbywać się formie jednorazowego przelotu lub jako kilka oddzielnych. Jednorazowo samoloty mogą zabrać do 120 ton towaru.

Transport intermodalny

W przypadku zaawansowanego rozwoju firm produkcyjnych, zajmujących się handlem, a także przy ekspansji wielu z nich do krajów całego świata ważną rolę odgrywa transport intermodalny, czyli kombinowany. Ten model transportu polega na przewozie ładunków środkami przewozowymi różnych gałęzi transportu. Oznacza to, że do przewozu ładunku wykorzystuje się więcej niż jedną gałąź transportu przy jednoczesnym wykorzystaniu tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera.  W długim łańcuchu transportu kombinowanego transporty lotnicze są jednym z ogniw, który pozwala na przemieszczanie ładunków w znacznie krótszych terminach. Transport intermodalny wykorzystywany jest przede wszystkim dlatego, że obsługa przewozu jedynie samolotami jest bardzo kosztowna. Dlatego część podróży odbywa się w statkiem, część samolotem, a jeszcze część samochodami ciężarowymi.

AWB w transporcie lotniczym

AWB, czyli Air Waybill jest lotniczym listem przewozowym. Wystawia go agent lub spedytor działający w imieniu przewoźnika i potwierdza zawarcie umowy przewozowej. Zobowiązuje on przewoźnika do dostarczenia przesyłki we wskazane miejsce. Powinien on zawierać takie informacje, jak miejsce rozpoczęcia przewozu, miejsce odcelowe oraz wszelkie dane dotyczące towaru. Wydaje się go w trzech oryginałach – dla nadawcy, przewoźnika i odbiorcy oraz w sześciu kopiach – dla porów lotniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *